Përshëndetje!

Unë quhem Smallem.

Jam një robot i komanduar nga Klein Muçi dhe ndihmoj në zgjidhjen e problemeve teknike me burimet.

Antropomorphic robot
Punët që kryej
Puna Përshkrimi
Rregullime me parametrin e gjuhës Zëvendësime të vlerave të gjuhëve nëpër burime në kodet përkatëse ISO;
Rregullime të gabimeve të shpeshta në lidhje me parametrin e gjuhës
Rregullime me parametrin e datës Kthim i parametrave të viteve në parametra datash kur vlera përmban më shumë se thjesht vitin;
Përkthime e përshtatje të datave nga anglishtja në shqip;
Rregullime me formatin e datave të periudhave
Riparim i datave të shkurtuara Përkthimi i Jan (për January) dhe Mar (për March) në jan (për janar) dhe mar (për mars)
Përditësim i parametrave të vjetruar Zëvendësime të parametrave të vjetruar me format e tyre të reja
Fshirje e shtesave të tepërta Fshirje e tekstit shtesë në vlerat për parametrat PMC, JFM, MR, editors, pages
Fshirje e zëvendësime e simboleve të padukshme Fshirje e simboleve U+0080, U+0081, U+0085, U+0093, U+0094, U+0096, U+0098, U+0099, U+009C, U+009E;
Zëvendësime të simboleve U+0009, U+000A, U+000D, U+00A0, U+200A me hapësira të thjeshta;
Zëvendësim i simbolit U+00AD me vijë të shkurtër
Fshirje e vlerave, parametrave e burimeve boshe Fshirje e parametra me vlera boshe;
Fshirje e parametrave bosh (dy vija ndarëse të njëpasnjëshme ose vijë ndarëse para kllapave përmbyllëse);
Fshirje e burimeve bosh (etiketa referimesh pa përmbajtje)
Standardizim i nëntitullit të referimeve Standardizim i nëntitujve Referenca-t, Citime-t, Burime-t, Referimet, në "Referime"
Fshirje e kategorive të shtuara dorazi Fshirje e kategorive CS1 të shtuara jo në mënyrë automatike nga stampat
Provë Prova të ndryshme për punë të reja